Arabski
Głosy Męskie / Male
      Ahmed
      Amin
      Marwan
Głosy Żeńskie / Female
      Duha
      Habiba
      Gahda