Bułgarski
Głosy Męskie / Male
      Borislav
      Dido
      Kadri
      Lubo
      Georgi
      Bozh
      Iliya
      Krasi
      Yavor
Głosy Żeńskie / Female
      Kornelia
      Iwanka