Chiński
Głosy Męskie / Male
      Tanzy
      Ziyi
      Ming
Głosy Żeńskie / Female
      Yang