Duński
Głosy Męskie / Male
      Lasse
      Per
      Ole
Głosy Żeńskie / Female
      Else