Estoński
Głosy Męskie / Male
      Andres
      Madi
      Tarmo
Głosy Żeńskie / Female
      Hele
      Liia
      Hiie