Grecki
Głosy Męskie / Male
      Agis
      Filip
      Eubul
      Dimitris
Głosy Żeńskie/ Female
      Chloe
      Kat