Litewski
Głosy Męskie / Male
      Andrius
      Dalius
      Matti
Głosy Żeńskie / Female
      Anna
      Emilis
      Egle
      Dalia
      Gierde