Norweski
Głosy Męskie / Male
      Dan
      Roger
      Jan
      Jonas
Głosy Żeńskie / Female
      Eva
      Thea
      Gina