Serbski
Głosy Męskie / Male
      Gor
      Mihailo
      Dejan
      Dushan
      Vladimir
Głosy Żeńskie / Female
      Jovana
      Tatjana
      Marina
      Lidija