Szwedzki
Głosy Męskie / Male
      Henrik
      Patrik
      Jonas
      Stefan
Głosy Żeńskie/ Female
      Nina